“klady uzywane”
Kategorie
Dostosuj wyniki
Cena
do
Wydawnictwo
Wybierz miasto
Wpisz fragment nazwy:
Sklep
wybierz zaznaczone

klady uzywane - dobre ceny 500 produktów

Brak zdjęcia

Blackstoneovy úklady

První kniha z detektivní ady jejíž úst ední postavou je detektiv Oz Blackstone, která se v Británii stala bestsellerem. Soukromý detektiv Oz ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Tarot - Základy a výklady

Sada Rider-Waite tarotových karet a dokonale komplexní p íručka pro všechny zájemce o tarot, hlavn pak pro začátečníky. Co všechno zde najdete: ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy farmakologie

Učebnice si klade za cíl usnadnit student m i léka m v praxi opakování farmakologie na nezbytné úrovni a vzbudit o tuto problematiku zájem. ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy ájurvédy

Zdraví, dobrý pocit a uvoln ní - tato kniha vysv tluje názorným a lehce srozumitelným zp sobem základy ájurvédy. S užitečnými typy pro zdraví, s ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy buddhismu

Český mnich žijící na Cejlon a mezinárodn známý buddhistický publicista podávají moderní pohled na historii, filozofii i životní a meditační praxi ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy psycholingvistiky

Kniha Základy psycholingvistiky p edstavuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zárove srozumitelnou formou se tak zabývá ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy typografie

Autorka této knihy si klade za cíl jasn zformulovat, uspo ádat a rozčlenit velké množství složitých problém , na které narazí každý designér ve ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy histologie

P eklad učebnice histologie, která po p vodním vydání v roce 1971 v Brazílii vyšla v USA opakovan jako a Lange medical book a byla vydána též v ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy kulturní antropologie

Kniha Martina Soukupa Základy kulturní antropologie p edstavuje první p vodní českou práci v novanou anglosaské kulturní antropologii z hlediska ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy sociologie

Kniha Základy sociologie nejvýznamn jšího současného českého teoretického sociologa Miloslava Petruska je koncipována jako interaktivní uvedení do ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Spiknutí a úklady

Šestý díl druhého cyklu ságy D dictví otc Roberta Merla. Ludvík XIII. musí po vít zství u La Rochelle čelit nepokoj m v Itálii, podn covaným ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy grafické tvorby

Zdroj informací a inspirace, který by každý grafik m l mít po ruce na svém pracovišti. Obsahuje t i srozumitelné oddíly: Základní grafické ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy jachtingu

Tato p íručka p ináší veškeré informace, které člov k pot ebuje znát, když je na mo i. A napíná plachtu poprvé v život , nebo se po mo ích plaví ...

0 opinii
Zdjęcie Základy praktické magie

Základy praktické magie

Dnes již klasické dílo hermetických v d, literatury vztahující se k tajným učením o podstat a p íčinách v cí, určených pouze zasv ceným, mapuje ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy Animace

Poprve Ve Vice Nez Sedesatilete Historii Eeske Animace Vychazi Text Zabyvajici Se Postupy Tvorby A Vyroby Animovaneho Filmu. Tato Prirueka ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy: Astrologie

Krasne Ilustrovana A Ctenarsky Pristupna Kniha Velmi Srozumitelne Odhali Mnoha Tajemstvi Astrologie. Poucite Se O Zakladnich Vlastnostech ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy starobabylonštiny

Učenice obsahuje p ehled gramatiky, který je orientován p edevším na zvládnutí morfologie jazyka. Rozčlen ní do jednotlivých kapitol je provedeno ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Logistika - Základy Logistiky

Cilem Teto Ueebnice Je V Obecne Rovine Priblizit Studentum I Zajemcum O Danou Problematiku Z Rad Verejnosti Jednotlive Logisticke Procesy Z ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy ortopedie

Ortopedie je u nás pom rn mladý obor. Vyčlenil se až v 70. letech z chirurgie jako specializace na prevenci a léčbu vrozených a získaných vad a ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Ve t ech částech pojednávajících o teoriích, principech a ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy Jógy

Kniha seznamuje se základními principy jógy, s jejich hlavními sm ry, s významem jógy pro současnost, se vztahem jógy k t lesnému i duševnímu ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy: Meditace

Stale Vice Lidi Po Celem Svete Se Zajima O Meditovani; Predevsim V Naroenem A Stresujicim Kolotoei Zapadniho Sveta Pribyva Tech, Kteri Touzi Najit ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Publikace poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání. Základ tvo í okruhy obecné psychologie a psychologie osobnosti. ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Duchovní základy života

Jedno z významných d l velkého ruského myslitele a filozofa napsané v letech 1882-84 p ekvapí svou aktuálností, vynikající intuicí a hloubkou ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy dramaturgie

Souhrnné vydání obou částí skript teoretika a pedagoga dramaturgie se v první části v nuje základ m praktické i teoretické dramaturgie s d razem ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy psychoterapie

Harvardská učebnice je určená student m psychiatrie a psychologie, začínajícím terapeut m, léka m i psycholog m obecn ....

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy ultrasonografie prsu

Publikace je praktickým pr vodcem pro každého léka e, který p ichází do styku s chorobami ženského prsu. P ehledný a srozumitelný výklad je dopln ...

0 opinii
Brak zdjęcia

Základy: Feng-šuej

Skvela Prirucka Z Pera Zname Odbornice Srozumitelne Vysvetluje Zakladni Principy Feng-suej A Prinasi I Mnoho Informaci, Ktere Se V Knizkach Bezne ...

0 opinii
No-cache: 0.8343 s. (IBM3-fcgi)