• filter_listFiltruj i sortuj
ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN PRAWY PLUS
ikona info
290,00
Specpart
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN PRAWY PLUS
Akumulator jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w Europie przy zastosowaniu najwy źszej jako ci surowców oraz najnowocze niejszych wiatowych technologii akumulatorów w czaj w to technologi Ca/Ca. Akumu...

Kod producenta: AK-100-ST-SB-P

Producer: Specbat

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator Centra FUTURA 100Ah 900A EN PRAWY PLUS
ikona info
459,00
Specpart
Akumulator Centra FUTURA 100Ah 900A EN PRAWY PLUS
CENTRA FUTURA to jeden z najlepszych akumulatorów w swojej klasie dost pnych obecnie na polskim rynku. Dzi ki zaawansowanej technologii charakteryzuje si bardzo dobrymi parametrami, zapewnia maksymaln...

Kod producenta: AK-100-CE-FU-P

Producer: Centra

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator ENERBLOCK AGM Traction EVM12-100 12V 100Ah
ikona info
770,00
Specpart
Akumulator ENERBLOCK AGM Traction EVM12-100 12V 100Ah
Akumulatory ENERBLOCK VRLA TRACTION z serii EVM zosta y wyprodukowane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat). Nale ź do kategorii akumulatorów lekkiej trakcji i s wyprodukowane wed ug kryteriów stoso...

Kod producenta: Akumulator ENERBLOCK AGM Traction EVM12-100 12V 100Ah

Producer: Enerblock

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator ASSET 100Ah 760A EN PRAWY PLUS
ikona info
350,00
Specpart
Akumulator ASSET 100Ah 760A EN PRAWY PLUS
ASSET to akumulator obs ugowy kwasowo-o owiowy, wyprodukowany w technologii wapniowej (CA/CA, obie p yty wapniowe), dzi ki czemu baterie s odporne na roz adowania i cechuje standardowa źywotno . Dzi k...

Kod producenta: AK-100-WE-SB-P-1

Producer: Autopart

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator VARTA Silver Dynamic H3 100Ah 830A EN
ikona info
469,00
Specpart
Akumulator VARTA Silver Dynamic H3 100Ah 830A EN
VARTA SILVER Dynamic - maksymalna wydajno dla ekstremalnie wysokich wymaga ! Linia VARTA SILVER to dziesi nowoczesnych typów akumulatorów o parametrach znacznie przewy źszaj cych wymogi producentów sa...

Kod producenta: AK-100-VA-SI-P

Producer: Varta

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator TAB POLAR BLUE 100Ah 900A wysoki
ikona info
450,00
Specpart
Akumulator TAB POLAR BLUE 100Ah 900A wysoki
Firma TAB, która jest producentem akumulatorów TAB oraz Topla, to s owe ska spó ka akcyjna z ponad 35-letnim do wiadczeniem w produkcji baterii kwasowo - o owiowych, zatrudniaj ca 350 pracowników i do...

Kod producenta: AK-100-TA-PO-P

Producer: Tab

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator X-PRO Marina 12V 100Ah 850A EN
ikona info
450,00
Specpart
Akumulator X-PRO Marina 12V 100Ah 850A EN
Akumulatory X-PRO MARINA korea skiej firmy DTR Automotive to specjalistyczne baterie g bokiego roz adowania z przeznaczeniem do odzi i kamperów. Cechy charakterystyczne akumulatorów:- p yty przystosow...

Kod producenta: AK-100-MA-XP-L

Producer: DTR

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator motocyklowy TAB YTX9-BS (MYTX9-BS) 12V 8Ah 100A L+
ikona info
115,01
Specpart
Akumulator motocyklowy TAB YTX9-BS (MYTX9-BS) 12V 8Ah 100A L+
Firma TAB powsta a w 1965 roku jako jedna z firm nale ź cych do Holdingu Rudnik Me ica w rejonie gdzie od 350 lat prowadzona jest dzia alno zwi zana z przetwórstwem o owiu.TAB produkuje wszystkie rodz...

Kod producenta: TAB motocyklowy YTX9-BS 12V 8Ah 100A L+

Producer: Tab

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator motocyklowy Moto Power CBTX7L-BS YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+
ikona info
71,00
Specpart
Akumulator motocyklowy Moto Power CBTX7L-BS YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+
Akumulatory marki "MOTOPOWER" ciesz si wielkim uznaniem konsumentów w Europie.Jest to bowiem produkt japo skiego koncernu YUASA wytwarzany na brytyjski rynek motoryzacyjny.Posiada mi dzynarodowy certy...

Kod producenta: Moto Power CBTX7L-BS YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+

Producer: YUASA

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator Jenox Hobby 12V 100Ah 100636 łd kamper przyczepa
ikona info
420,00
Specpart
Akumulator Jenox Hobby 12V 100Ah 100636 łd kamper przyczepa
Jenox Hobby to akumulator wykonany w najnowszej technologii, stworzony z my l o pojazdach i sprz cie rekreacyjnym. Dzi ki odporno ci na g bokie wy adowania, sprawdza si doskonale w jachtach, motorówka...

Kod producenta: Akumulator Jenox Hobby 12V 100Ah 100636 łd kamper przyczepa

Producer: JENOX

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator Exide Premium 100Ah 900A EN PRAWY PLUS
ikona info
459,00
Specpart
Akumulator Exide Premium 100Ah 900A EN PRAWY PLUS
Akumulator Exide Premium 100Ah 900A EN PRAWY PLUS Carbon Boost 2.0 wykorzystuje ulepszone dodatki w glowe, cz c w sobie zoptymalizowan struktur powierzchni p yt ze znacznie lepsz przewodno ci . Umo źl...

Kod producenta: Akumulator Exide Premium 100Ah 900A EN PRAWY PLUS

Producer: EXIDE

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator motocyklowy EXIDE ETX7L-BS/ YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+
ikona info
84,99
Specpart
Akumulator motocyklowy EXIDE ETX7L-BS/ YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+
Exide dostarcza najwy źszej jako ci akumulatory do motocykli, zaprojektowane dla tych, którzy maj wysokie wymagania wobec swoich pojazdów. Producent u źywa najbardziej zaawansowanych cz ci i materia ó...

Kod producenta: EXIDE ETX7L-BS/ YTX7L-BS 12V 6Ah 100A EN P+

Producer: EXIDE

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator motocyklowy TAB YB9-B (HYB9-B) 12V 9Ah 100A L+
ikona info
100,00
Specpart
Akumulator motocyklowy TAB YB9-B (HYB9-B) 12V 9Ah 100A L+

Kod producenta: TAB motocyklowy YB9-B 12V 9Ah 100A L+

Producer: Tab

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan LEWY PLUS
ikona info
350,00
Specpart
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan LEWY PLUS

Kod producenta: Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan LEWY PLUS

Producer: Specbat

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan PRAWY PLUS
ikona info
350,00
Specpart
Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan PRAWY PLUS

Kod producenta: Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN Japan PRAWY PLUS

Producer: Specbat

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator ZAP Standard 100Ah 760A PRAWY PLUS
ikona info
370,00
Specpart
Akumulator ZAP Standard 100Ah 760A PRAWY PLUS
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. produkuje akumulatory rozruchowe od 1925 roku. Bogate do wiadczenie czy si z najwy źsz jako ci i najnowocze niejsz technologi produkcji. Akumulatory marki ZAP charakteryzuj...

Kod producenta: ZAP Standard 100Ah 760A P+ 60060

Producer: ZAP

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator ZAP Vecter 100Ah 840A PRAWY PLUS
ikona info
440,00
Specpart
Akumulator ZAP Vecter 100Ah 840A PRAWY PLUS

Kod producenta: ZAP Vecter 100Ah 840A P+ 60082

Producer: ZAP

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator X-PRO 100Ah 850A EN wysoki Prawy Plus
ikona info
440,00
Specpart
Akumulator X-PRO 100Ah 850A EN wysoki Prawy Plus
X-PRO to akumulator o wzmocnionym pr dzie rozruchowym, dzi ki czemu odpalenie auta nawet w ekstremalnie niskich temperaturach nie b dzie stanowi o problemu. Wyprodukowany przez jednego z najwi kszych ...

Kod producenta: Akumulator X-PRO 100Ah 850A EN niski Prawy Plus

Producer: DTR

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator TAB MAGIC 100Ah 900A wysoki
ikona info
450,00
Specpart
Akumulator TAB MAGIC 100Ah 900A wysoki

Kod producenta: AK-100-TA-MA-P(1)

Producer: Tab

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator GROM Premium 100Ah 900A EN DTR
ikona info
480,00
Specpart
Akumulator GROM Premium 100Ah 900A EN DTR
Akumulator GROM Premium 100Ah 900A EN PRAWY PLUS DTR wietnie sprawdza si w pojazdach z bogatym wyposa źeniem dodatkowym. Wykonany w technologii CA/CA, nie traci swoich w a ciwo ci rozruchowych nawet p...

Kod producenta: Akumulator GROM Premium 100Ah 900A EN DTR

Producer: DTR

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Lewy plus DTR
ikona info
480,00
Specpart
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Lewy plus DTR
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Lewy plus wietnie sprawdza si w pojazdach z bogatym wyposa źeniem dodatkowym. Wykonany w technologii CA/CA, nie traci swoich w a ciwo ci rozruchowych nawet po ...

Kod producenta: Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Lewy plus DTR

Producer: DTR

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Prawy plus DTR
ikona info
480,00
Specpart
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Prawy plus DTR
Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Prawy plus DTR wietnie sprawdza si w pojazdach z bogatym wyposa źeniem dodatkowym. Wykonany w technologii CA/CA, nie traci swoich w a ciwo ci rozruchowych nawe...

Kod producenta: Akumulator GROM Premium 100Ah 850A Japan Prawy plus DTR

Producer: DTR

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator FORSE 100Ah 850A EN PRAWY PLUS
ikona info
500,00
Specpart
Akumulator FORSE 100Ah 850A EN PRAWY PLUS
Akumulator jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w fabryce WESTA. Produkty marki WESTA stanowi znacz cy procent w sprzeda źy akumulatorów na rynkach ca ej Europy oraz Ameryki Pó nocnej. Produkty marki W...

Kod producenta: AK-100-WE-FO-P

Producer: Westa

ikona dodaj do ulubionych ikona usuń z ulubionych
Akumulator ENERBLOCK AGM Marine JDM12-100 12V 100Ah
ikona info
750,00
Specpart
Akumulator ENERBLOCK AGM Marine JDM12-100 12V 100Ah
Akumulatory ENERBLOCK AGM Marine z serii JDM zosta y wyprodukowane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat). S bezobs ugowe oraz szczelnie zamkni te (VRLA). W porównaniu do technologii źelowej adowanie...

Kod producenta: Akumulator ENERBLOCK AGM Marine JDM12-100 12V 100Ah

Producer: Enerblock

Oferty, które mogą Cię zainteresować przy przeglądaniu ofert Akumulator 100Ah

Często wybierane

Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN PRAWY PLUS

Akumulator jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w Europie przy zastosowaniu najwy źszej jako ci surowców oraz najnowocze niejszych wiatowych technologii akumulatorów w czaj w to technologi Ca/Ca. Akumulatory marki SPECBAT s obecne nie tylko w Polsce, ale tak źe na innych rynkach wiatowych, w czaj w t...

Akumulator SPECBAT 100Ah 720A EN PRAWY PLUS
Specpart

290,00 zł

Zobacz ofertę >

Akumulator Centra FUTURA 100Ah 900A EN PRAWY PLUS

CENTRA FUTURA to jeden z najlepszych akumulatorów w swojej klasie dost pnych obecnie na polskim rynku. Dzi ki zaawansowanej technologii charakteryzuje si bardzo dobrymi parametrami, zapewnia maksymalny komfort oraz bezpiecze stwo u źytkowania. Najwa źniejsze cechy : -technologia Ca/Ca (d u źszy okre...

Akumulator Centra FUTURA 100Ah 900A EN PRAWY PLUS
Specpart

459,00 zł

Zobacz ofertę >

Podobne strony

^